top of page

ERGONOMI TIL VIRKSOMHEDEN

Fysioterapeut & klinikchef i Esbjerg -  Lars T. Pedersen  - Jerne Fysioterapi

Lars T. Pedersen har en kandidat i folkesundhedsvidensskab og har over 10 års erfaring indenfor fysioterapi og fokus på sundhedsfremme og forebyggelse af problematikker bevægeapparatet. Han har over 7 års erfaring med konsulentarbejde,ergonomi og rådgivning, hvor dette har været i centrum for virksomhedernes tiltag. Lars besidder kompetencer der kvalificere ham til at finde en løsning, der passer lige netop jer.

Kontakt Lars for en uforpligtende samtale og hør hvordan vi kan være med til at sætte rammerne i virksomheden, så i kan holde fokus på jeres medarbejderes trivsel og en sund virksomhedsprofil. 

Jerne Fysioterapi har leveret kvalificeret ergonomiske løsninger til forskellige virksomheder i Danmark. 

 

Vi har arbejdet målrettet med ergonomi og rådgivning, i forhold til den enkelte virksomheds behov, ønsker og udfordringer. 

Blandt tiltagene i de enkelte virksomheder har vi blandt andet haft fokus på:

 

• Individuel indretning af kontorarbejdspladser 

• Uddannelse af superbruger – Kontorergonomi 

• Løfteteknik og ergonomi  

Virksomheder og organisationer vi samarbejder med 

Case 1 - Ergonomi og arbejdspladsgennemgang 

AURA Energi ligger i det østjyske og konsulent Lars T. Pedersen har været forbi AURA Energis afdelinger i Galten og  Odder, for at holde et oplæg for installatørerne i virksomheden.

Oplægget til virksomheden bestod af to elementer. Første del af oplægget gav installatørerne mulighed for læring og spørgsmål omkring kroppens opbygning, og hvordan man selv aktivt kan passe på i både sit privatliv og arbejdsliv.

 

Andel del var  en gennemgang af deres biler, hvor de selv deltog aktivt. Her blev der skabt en forståelse for, hvordan de med små justeringer har  mulighed for bedre at kunne anvende kroppen, undgå uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, og dermed forebygge arbejdsrelaterede skader i bevægeapparatet.

 

Anni Hofmann – Projektleder i AURA Energi

Hvorfor har  I valgt at tilbyde disse tiltage til medarbejderne?  

 

”I AURA har vi et ønske om at give medarbejderne mulighed for det sunde valg. Det er frivilligt at deltage – vi giver muligheden.”

 

Har  I en sundhedspolitik, og hvad betyder jeres sundhedspolitik for jer som virksomhed?  

 

”Vores sundhedspolitik er under udarbejdelse i forbindelse med vores CSR-strategi.”

 

Hvad vil  I gerne vise jeres medarbejdere med disse tiltag?

 

”Vi vil vise vores medarbejdere, at vi støtter dem i sunde valg, til både deres og virksomhedens bedste.”

 

Hvilken værdi får Aura Energi ud af disse tiltag som virksomhed?

 

”Jo flere ”sunde” medarbejdere, jo bedre trivsel og færre sygedage, er vores forventning.”

Bjørn – installatør og medarbejder i AURA Energi

Hvad var dine forventninger til dette kursus inden?

 

”Forventningen var, at deltagerne ville få en god oplevelse med ny viden, og nogle af dem blive gode ambassadører, som vil tale for ergonomisk korrekt adfærd under jobudførelse, bilkørsel, og privat, så de oplever reduceret behov for fx kiropraktor/fysioterapi – sygedage mm., og dermed mindre nedslidning, så de dels holder længere på arbejdsmarkedet, dels opnår større velvære/fysisk trivsel.”

 

Hvad er din samlede vurdering af kurset?

 

”Super fint og målrettet.”

 

Hvorfor er det vigtigt, at virksomheder investerer i deres medarbejdere på denne måde?  

 

”Fordi vi som medarbejdere skal holde længere på et arbejdsmarked som kræver meget af os fysisk og psykisk. Stress er en hverdagsudfordring, som vi håber at kunne reducere lidt, ved at være bevidste og handlingsorienterede.”

Case 2 - Løfteteknik 

Blåmuslingen børnehave og vuggestue ligger i Esbjerg og konsulent Lars T. Pedersen har været forbi institutionen for at holde et oplæg for medarbejderne omkring løfteteknik.

 

 

Orla Dahl – Leder af Blåmuslingen børnehave og vuggestue i Esbjerg

Hvorfor har i valgt at tilbyde disse tiltage til medarbejderne i Blåmuslingen?

"Baggrunden er, at vi fra forskningen ved, at medarbejderne i den pædagogiske sektor er udsat for stor belastning på bevægeapparatet. Derfor er det væsentligt for mig at forebygge mulige belastningsskader på kort og på lang sigt."

 

Har i en sundhedspolitik og hvad betyder jeres sundhedspolitik for jer som institution?

"Jeg er generelt ikke så glad for politikker, der har en tendens til at ligge i en skuffe og ikke blive brugt til noget som helst. I stedet arbejder vi med en høj grad af bevidsthed på de fysiske og psykiske belastninger, som medarbejderne kan blive udsat for og forsøger at forebygge dem så godt som muligt."

 

Hvad vil i gerne vise jeres medarbejdere med disse tiltag?

"Vi vil gerne vise, at vi er meget opmærksomme på medarbejdernes sikkerhed og sundhed og handler aktivt i forhold til at forebygge de risici, der er."

 

Hvilken værdi får Blåmuslingen ud af disse tiltag som virksomhed?

"Vi får loyale medarbejdere, der er i stand til at udføre deres arbejde – også når de bliver ældre."

To medarbejdere fra Blåmuslingen børnehave og vuggestue i Esbjerg

Hvad var dine forventninger til dette kursus inden?

 

1." Mine forventninger var at få nogle gode tips og tricks til forbedring af min/vores løfteteknikker."

2." Inden kurset, vidste jeg godt, at vi i personalegruppen nok lavede mange og mange forkerte løft i løbet af en dag. Derfor havde jeg en forventning om at vi ville blive guidet i løft og at vi ville få fif til at gøre hverdagen lettere i forhold til løft."

 

Hvad er din samlede vurdering af kurset?

 

1." Jeg synes der var en masse brugbar viden. En rigtig god ”lærer” som fik formuleret de svære ord, så det var til at forstå, samt gav en masse gode råd og forslag til institutionen, til hvordan vi bedre og nemmer kunne inddrage børnene ( i alle aldre) til at hjælpe os ved løftende og hvordan vil kunne få dem til at klare samtlige ting selv. Derudover var læringsmåden med at bruge en quiz rigtig god, da det vedholdte ens opmærksomhed.

2. "Kurset var generelt ser ret godt. Vi blev gjort opmærksomme på hvad der sker med os når vi laver mange vrid med vores kroppe i løbet af en dag. Hele kurset var en god reminder til at vi skal passe på os selv. Det bedste fif var fødderne og næsen skal altid vende lige frem. Kurset var sat op på en god måde, det var ikke bare os der skulle lytte og falde hen, men vi skulle selv være en god del af det hele. Quizzen vi tog på kurset, gjorde os opmærksomme og der var grin i løbet af timen. Der var intet på kurset jeg tænker var irrelevant."

 

Hvorfor er det vigtigt at Blåmuslingen investere i deres medarbejdere på denne måde?  

 

1. "Det er vigtigt fordi at kurser som dette giver ny viden og gode ideer, samt redskaber angående løft, som i længden vil kunne forhindre overbelastning og skader for medarbejderne."

2. "Et kursus som dette er vigtigt i forhold til at Blåmuslingen får medarbejderne, der ved hvordan de skal løfte, være opmærksomme på vrid og at vi skal gøre børnene mere selvhjulpne. Så kommer vi forhåbentlig til at holde mange år."

Hvad var dine forventninger til dette kursus inden?

 

”Forventningen var, at deltagerne ville få en god oplevelse med ny viden, og nogle af dem blive gode ambassadører, som vil tale for ergonomisk korrekt adfærd under jobudførelse, bilkørsel, og privat, så de oplever reduceret behov for fx kiropraktor/fysioterapi – sygedage mm., og dermed mindre nedslidning, så de dels holder længere på arbejdsmarkedet, dels opnår større velvære/fysisk trivsel.”

 

Hvad er din samlede vurdering af kurset?

 

”Super fint og målrettet.”

 

Hvorfor er det vigtigt, at virksomheder investerer i deres medarbejdere på denne måde?  

 

”Fordi vi som medarbejdere skal holde længere på et arbejdsmarked som kræver meget af os fysisk og psykisk. Stress er en hverdagsudfordring, som vi håber at kunne reducere lidt, ved at være bevidste og handlingsorienterede.”

SPECIALIST I LASERBEHANDLING 

MINDRE SMERTE - MERE AKTIVITET - ØGET LIVSKVALITET

JERNE FYSIOTERAPI

bottom of page